Servicii Contabilitate Bacău

Evidență contabilă completă.

Contabilitate primară, financiară (sintetică și analitică), de gestiune, pentru societăți mici și mijlocii.

Întocmirea și depunerea declaratiilor lunare, trimestriale, semestriale și anuale, obligatorii.

Întocmirea și depunerea bilantului la D.G.F.P. 

Asigurarea relatiei cu I.T.M.: înregistrarea firmei, întocmirea și depunerea contractelor de muncă, a actelor aditionale si a deciziilor.

Consultanță de specialitate.

Închiderea lucrărilor financiar-contabile.

Realizarea lucrărilor necesare pentru închiderea anului financiar, întocmirea și semnarea bilantului pentru clienții care doresc doar acest serviciu.

Servicii de certificare a bilanțului.

Refacere evidențe contabile – În cazul în care situațiile financiare prezintă erori, evidența contabila nu reflectă realitatea, sau nu considerați că evidențele sunt corecte, acestea pot fi refăcute de echipa noastră.

Îndeplinirea mandatului de cenzor la S.A.

Salarizare și personal.

Asistență financiar-contabilă.

Asistență fiscală.

Pregătirea și asistarea controlului fiscal.

Evaluări de firme și evaluări patrimoniale.

Documentații de creditare la instituțiile de credit.

Sună la 0740164112