Contabilitate Financiară

Serviciile de contabilitate financiară oferite de noi cuprind:

  • Înregistrarea cronologică a documentelor primare de evidență.
  • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, precum și întocmirea declarațiilor lunare.
  • Calculul impozitului pe dividende.
  • Elaborarea și depunerea declaratiilor corespondente impozitelor si taxelor locale (in cazul in care este necesar).
  • Elaborarea și depunerea declaratiilor pentru taxa de mediu (unde se impune).
  • Întocmirea și depunerea declaratiilor fiscale și informative, întocmirea jurnalelor de TVA.
  • Stabilirea obligatiilor de plata lunare și trimestriale și întocmirea documentelor de plată.
  • Întocmirea registrelor prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de evidenta fiscala, Registrul Cartea Mare.
  • Întocmirea balanței de verificare lunară, întocmirea și depunerea situațiilor financiare, a bilanțului contabil.
  • Întocmirea situatiilor privind rambursarea de TVA.
  • Inventarierea anuală a tuturor conturilor, confirmări de solduri clienti și furnizori.
  • Asistența în efectuarea operatiunilor intracomunitare și de import-export.
  • Informarea periodica cu privire la situația economico-financiară.
  • Informarea periodică cu privire la schimbările legislatiei fiscale.
  • Alte situații financiare specifice activității.
Sună la 0740164112